România – o fotografie şi o poveste (28)

Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Foto: Traian BĂDULESCU

Catedrala Mitropolitană din Iaşi, cu hramul Sfânta Paraschiva, Întâmpinarea Domnului şi Sfântul Mucenic Gheorghe, este biserica catedrală a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, una dintre cele şase catedrale mitropolitane ortodoxe din România şi cea mai mare biserică ortodoxă din România.
Ideea înălţării unei biserici mai mari, monumentale, la Iaşi, aparține domnitorului Mihail
Sturdza (finanţator principal) şi mitropolitului Veniamin Costachi. Hrisovul domnesc din 8
august 1826, privind lucrările de proiectare şi construire a noii biserici, este actul de naştere al Catedralei mitropolitane. A fost ridicată pe locul unde s-au aflat două biserici
mai vechi: Biserica Albă – secolul al XV-lea şi Biserica Stratenia – secolul al XVII-lea. S-a lucrat mai întâi între anii 1833 şi 1839, după planurile arhitecţilor Gustav Freywald, Bucher şi Mihail Singurov. Pe 23 mai 1857, bolta centrală se prăbuşeşte, biserica rămânând
nefolosită în următoarele două decenii. În anul 1880, mitropolitul Iosif Naniescu a pus a doua piatră de temelie şi, cu sprijinul autorităţilor statului, lucrările s-au încheiat în anul 1887. Arhitectul Alexandru Orăscu, rectorul Universităţii Bucureşti, a refăcut proiectul măreţei biserici, renunţând la imensa cupolă centrală, iar pictura a fost realizată de maestrul Gheorghe Tattarescu. Sfinţirea Catedralei, la 23 aprilie 1887, a fost un eveniment naţional, la ceremonie luând parte regele Carol I şi regina Elisabeta. Catedrala ieşeană este o clădire monumentală, de plan dreptunghiular, marcat la colţuri de patru turle decroşate. Stilul arhitectonic este inspirat din forme târzii ale Renaşterii italiene. Elementele decorative, atât în interior, cât şi în exterior, sunt dominate de baroc. Din anul 1889 a fost adusă, de la Biserica Sf. Trei Ierarhi, racla cu moaştele Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *