Cum şi de ce să-ţi faci o agenţie de turism

Turismul, ca fenomen social evoluează datorită unor factori ca: mutaţiile demografice, timpul liber, creşterea economică, oferta. De aici rezultă utilitatea agenţiilor de turism. Agentul de turism crează pachete turistice şi are rol de consultant de turism. Înfiinţarea unei agenţii de turism conform normelor europene presupune urmărirea mai multor etape. 

Prima etapă ar fi existenţa unei firme în al cărei statut să fie specificat, chiar dacă aceasta are alt obiect de activitate, “servicii turistice”. Urmează alegerea numelui, cu menţiunea ca acesta să nu existe deja. După ce au fost parcurşi aceşti paşi se trece la întocmirea dosarului. Acesta trebuie să cuprindă: cererea de eliberare a Licenţei de turism, copie după certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului, poliţa de asigurare împotriva insolvabilităţii (care este din ce în ce mai greu de făcut, societăţile de asigurări fiind reticente din cauza problemelor cu care s-au confruntat diverse agenţii de turism în ultimii 2-3 ani), copie după contractul de muncă al persoanei care deţine brevetul de turism, înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, copie după Brevetul de turism al persoanei care conduce agenţia, copie după actul de deţinere al spaţiului pentru agenţia de turism şi formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor. Cu dosarul întocmit se merge la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) – Direcţia de Autorizare, unde în urma deciziei comisiei formată din doi inspectori, se eliberează Licenţa de turism.

Trebuie să vă hotărâţi ce fel de agenţie de turism doriţi să înfiinţaţi: touroperatoare sau detailistă. Agenţia de turism turoperatoare are ca obiect de activitate organizarea şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari, pe când agenţia de turism detailistă vinde sau oferă spre vânzare în contul unei agenţii de turism turoperatoare, pachetele de servicii sau componente ale acestora. În România, peste 90% dintre agenţii au licenţă atât pentru touroperator, cât şi pentru detailist, deşi în realitate cifra agenţiilor cu adevărat touroperatoare este mult mai mică.

Vă redau ce spune Ordonanţa nr. 107 din 30 iulie 1999, privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, republicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 16 iunie 2008, preluată de pe site-ul MDRT:

1. pachet de servicii turistice – combinaţia prestabilită a cel puţin două dintre următoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptă a acestora să depăşească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare, şi anume:

a) transport;

b) cazare;

c) alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea;

    2. contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, denumit în continuare contract

– acordul de voinţă dintre agenţia de turism şi turist, care are ca obiect cumpărarea unui pachet de servicii turistice de către turist şi eliberarea documentelor de plată şi a documentelor de călătorie de către agenţia de turism;

    3. agenţia de turism – orice unitate specializată, persoană juridică, care organizează, oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.

    Agenţiile de turism pot fi de următoarele tipuri:

a) agenţie de turism touroperatoare, având ca obiect de activitate organizarea şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari;   

b) agenţie de turism detailistă, care vinde sau oferă spre vânzare, în contul unei agenţii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta;

    4. consumator – orice persoană sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii care cumpără sau se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice – contractant principal – sau orice persoană în numele căreia contractantul principal se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice – alţi beneficiari – sau orice persoană în favoarea căreia contractantul principal ori alţi beneficiari cedează pachetul de servicii turistice – cesionarul.

 

Următoarea etapă este amenajarea sediului agenţiei. Acesta poate fi un spaţiu la demisol, parter sau etajul întâi sau o casă. În cazul înfiinţării unei agenţii de turism touroperatoare ori detailiste este obligatoriu ca spaţiul să fie la demisol, mezanin, parter sau la etajul întâi (în cazul agenţiei detailiste se mai precizează: uşor accesibilă). Sediul poate fi proprietate personală sau închiriată. Pentru o agenţie touroperatoare, spaţiul minim este de 16 mp, iar pentru una detailistă, de 10 mp. Atenţie! Suprafaţa trebuie folosită doar pentru activitatea agenţiei. După ce se primeşte licenţa de turism, acest document este obligatoriu de afişat la loc vizibil alături de Brevetul de turism, comisionul perceput şi numere de telefon pentru reclamaţii, acestea aparţinând unor instituţii ca: MDRT sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Trebuie să ştiţi că legea vă obligă să furnizaţi următoarele informaţii clientului (Ordonanţa nr. 107 din 30 iulie 1999, privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, republicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 16 iunie 2008):

“Agenţia de turism are obligaţia să furnizeze turiştilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informaţii referitoare la:

a) localitatea de destinaţie;

b) ruta de parcurs;

c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria

acestuia/acestora;

d) tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora;

e) serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;

f) durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării;

g) informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur;

h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru achitarea restului de plată;

i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;   

j) posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele asemenea;

    k) durata pentru care operează oferta turistică. 

Următoarea etapă în înfiinţarea agenţiei o constituie realizarea produselor turistice. De aici începe de fapt greul! De înfiinţat o agenţie de turism nu este complicat, dar… ce faci apoi cu ea? Produsele se creează cu ajutorul târgurilor şi burselor de contractări organizate numai pentru specialişti, ofertelor culese direct la care se adaugă comision şi anume: ofertelor interne reprezentate de oferte pe litoral, montane, la pensiuni rurale, de vânătoare, tabere sau oferte externe şi anume : bilete de avion, asigurări medicale de călătorie, de bunuri, de maşină, bilete de autocar, închirieri de maşini, circuite, mese festive, conferinţe, reuniuni şi multe altele. Pentru ca cele prezentate să devină cunoscute, agenţia are nevoie de publicitate. Aceasta poate fi scumpă, medie, ieftină sau gratuită. În prima categorie se înscriu spoturile la TV, radio, reclame de dimensiuni mari în ziare sau reviste de specialitate. Publicitatea medie ca şi costuri constă în realizarea unui site, pliante distribuite pe stradă. Publicitatea ieftină se realizează prin înscrierea ofertelor în portaluri de turism, anunţuri în ziare, înscrierea în diverse cataloage de specialitate. Publicitatea gratuită se referă la înscrierea în diverse site-uri şi portaluri pe Internet, oferte lipite în vitrina agenţiei.

În ceea ce priveşte personalul, este nevoie de minim două persoane: un director de agenţie şi un agent de turism. În timp se mai pot angaja încă unul sau doi agenţi de turism şi un agent de ticketing cu brevet IATA. Succesul agenţiei constă în personal în cea mai mare măsură. Costurile totale necesare pentru înfiinţarea agenţiei cuprind deschiderea firmei, achiziţionarea de telefon, două computere, chiria spaţiului, întreţinerea, lumina, telefonul, Internetul, salariile angajaţilor, publicitatea, papetăria şi sunt aproximate la MINIM 1.000 euro, pentru o agenţie mică. Lunar, se vor mai cheltui circa 900 euro. Fireşte, cu această sumă să nu vă aşteptaţi să creşteţi repede, fără probleme. Este bine să aveţi un “spate financiar” – căci pot apărea diverse probleme neaşteptate, când veţi fi nevoiţi să restituiţi anumite sume clienţilor, din cauza unor probleme apărute în relaţia cu unii parteneri.

Atenţie! Mulţi au impresia că a înfiinţa o agenţie de turism reprezintă un business lejer, profitabil, care să genereze câştiguri rapide. Ei bine, nu este deloc aşa! Puteţi vedea, uitându-vă la situaţia de pe piaţa românească, că agenţiile de turism mari, prospere, au o vechime cuprinsă între 22 şi 10 ani. Unele dintre ele au avut din start un capital mare, altele, au evoluat pas cu pas, de-a lungul a 10 sau 20 de ani, creându-şi o bună imagine.

Ca să deschideţi o agenţie de turism este bine să vă pricepeţi la acest domeniu, să aveţi o experienţă şi să găsiţi un specialist care să vă coordoneze activitatea. E bine să identificaţi deja o potenţială piaţă, să aveţi viitori clienţi printre prieteni, rude, cunoştinţe, diverse organizaţii unde aveţi intrare.

O variantă este să fiţi doar detailist şi să revindeţi pachete turistice de la câteva agenţii mari, serioase, cu vechime pe piaţă. Aveţi ce învăţa de la ele!

O altă variantă este să obţineţi franciza de la un mare touroperator – şi aici trebuie să vă interesaţi de costuri.

Vă va ajuta dacă veţi fi nişaţi pe anumite produse pe care le stăpâniţi şi le cunoaşteţi bine, cum ar fi: turism de aventură, turism balnear, turism montan, o singură destinaţie externă etc.

Atenţie! Din cauza diverselor probleme şi a “ţepelor” apărute în ultimii ani, lumea nu mai are încredere în orice agenţie şi verifică istoricul agenţiei. Citiţi articolul meu despre cum să alegi agenţia de turism: http://www.traianbadulescu.ro/2011/11/10/cum-sa-ti-alegi-agentia-de-turism-10-ponturi/

Mai ales dacă sunteţi agenţie nouă, aveţi de lucru pentru a convinge potenţialii clienţi să apeleze la voi. Nici firmele de asigurări nu mai au încredere în noile agenţii. Poliţa de asigurare împotriva insolvabilităţii şi falimentului acoperă suma de 10.000 de dolari pentru agenţie detailistă şi 50.000 de dolari pentru agenţie touroperatoare. Dacă până acum 1-2 ani, erau mai multe firme de asigurări care acopereau această poliţă cu circa 250-300 de euro pe an, în prezent suma poate ajunge la 1000 de euro iar numărul societăţilor de asigurări care acceptă astfel de contracte s-a diminuat. Ele sunt mult mai precaute în analizarea dosarelor.

A fi agent de turism, a conduce o agenţie, este o meserie frumoasă, plină de provocări, dar grea. Să nu uităm că turismul mai este supranumit “industria viselor”, iar clientul este de multe ori dominat de percepţii extrem de subiective. De aceea trebuie să ştiţi ce să îi oferiţi.

A crea o agenţie de turism înseamnă un drum lung, iar succesul nu este garantat. Atenţie la cheltuieli şi la rulaj. Fiţi disciplinaţi în plăţile către furnizori sau prestatori – plătind la timp, evitaţi probleme financiare şi situaţii în care turistul vostru nu poate primi serviciile la destinaţie, deoarece nu aţi achitat la timp, mai departe, la hotel sau la agenţia touroperatoare. Tocmai de aceea este bine să aveţi un capital de pornire. În Spania, Olanda sau Marea Britanie, ca să devii agenţie touroperatoare, trebuie să ai garanţii de sute de mii de euro. La noi, teoretic, poţi începe cu 1000-2000 de euro. Însă gândiţi-vă de mai multe ori înainte: aveţi pe mână timpul liber al oamenilor, aşa că nu vă jucaţi. E bine să vă întindeţi cât vă este plapuma. Cu răbdare, plapuma se poate schimba de la an la an, cu una din ce în ce mai mare.

V-am descurajat? Sper că nu. Dar aveţi nevoie de pasiune pentru domeniu, de abilitatea de a lucra cu publicul,de fler şi de abilităţi de business. Altfel, mai bine deschideţi un market cu produce de larg consum.

Mult succes! În continuare vă dăruiesc o analiză SWOT privind oportunitatea de a înfiinţa o agenţie de turism în România.

ANALIZĂ SWOT PRIVIND OPORTUNITATEA ÎNFIINŢĂRII UNEI AGENŢII DE TURISM ÎN ROMÂNIA

FACTORI  INTERNI

Strengths

– Contactul direct cu un specialist

– Turistul economiseşte timp

– Turistul economiseşte bani. Are de unde să aleagă.

– Agenţia de turism oferă consultanţă gratis

– Poziţionare la stradă

– Posibilitatea de a se promova pe internet. Site propriu.

– Angajaţi calificaţi faţă de alte ramuri turistice şi alte industriei ospitalităţii.

 

 

Weaknesses

– lipsă de diferenţiere între agenţii

– alegerea ofertei turistice este -influenţată de cost

– asemănarea prea mare a ofertelor turistice

– Număr mare de agenţii de turism pe piaţă

– Probleme generate de agenţiile de turism noi, mici, care pot dăuna întregii bresle (insolvabilitate, “ţepe” etc.)

FACTORI  EXTERNI

Opportunities

–          Nevoia de consultanţă, de contact direct cu omul în contextul unei răspândiri haotice a informaţiei.

–          Creşterea cererii pe piaţa românească, aflată încă la început, chiar şi în pofida crizei economice.

–          Multitudinea posibilităţilor de promovare (Internet, mass-media, publicitate directă etc.)

Threats

–          Criza economică

 

–          Venirea marilor touroperatori pe piaţa românească

–          Ameninţarea Internetului şi a altor opţiuni de rezervări direct

–          Val de opinii anti-agenţie de turism, de cele mai multe ori nejustificat.

32 de comentarii


 1. Draga Traian,
  prima etapa atunci cand te gandesti sa-ti faci o agentie de turism nu este infiintarea unei firme sau alegerea numelui ci UN STUDIU DE PIATA ! Cam tot ce facem noi in piata asta de turism este ” din burta ” si de aia merg lucurile asa cum merg. Sigur, aparent nu costa mult sa faci o agentie de turism si sa derulezi activitatea vreo 6 luni ca sa vezi ” daca merge „. Dar , de fapt, asta este mult mai costisitor decat a baga banii intr-un studiu de piata, care sa-mi spuna daca exista clienti in zona in care fac agentia si ce anume vor acesti clienti. In paralel eu, ca viitor antreprenor, as cauta discutia cu liderii de piata, ca sa inteleg daca si cum merge, ce se cauta, ce ar trebui sa fac si ce variante am. Din pacate noi romanii redescoperim in fiecare zi apa calda si mersul pe jos in loc sa invatam de la cei care au trecut prin aceste momente.

  Răspunde

  1. Perfect de acord cu tine, Dragos. Asta cred ca se intelege si din articolul meu: e usor sa-ti faci „teoretic” o agentie (am analizat pasii teoretici), dar ce faci apoi, practic. Poti esua lamentabil, si aici nu ar fi o tragedie, multe business-uri intra in colaps dupa nici un an. Dar drama este ca poti incurca turistii tai, le poti fura un concediu bine meritat, timp pe care nu-l mai poate reda nimeni inapoi. De asemenea, poti contribui la deprecierea breslei agentiilor de turism.
   Si pe mine m-au intrebat multi, de-a lungul timpului: de ce nu iti faci agentie de turism? Eu le-am raspuns mereu: pentru ca e greu. Si prefer sa fac ce stiu mai bine: sa fiu jurnalist, om de comunicare si de promovare pentru acest domeniu. De studii de piata da, e mare nevoie… De la an la an ma gandesc daca nu ma pot implica in acest domeniu. Cred ca studii de piata bine coordonate ar putea arata tendintele reale ale pietei si ar sprijini atat agentiile mari, cat si viitorii antreprenori. De cate ori, mai multe agentii nu s-au aruncat pe aceeasi piata cu zboruri charter, desi exista o limita a potentialilor clienti, dar daca nu au avut la dispozitie studii…
   Crezi ca ar merita organizata o masa rotunda strict pe tema studiilor, statisticilor si a estimarilor legate de piata turistica?

   Răspunde

 2. Interesanta scrierea de mai sus. Dar ce conditii trebuie sa indeplinesti ca sa poti sa te autorizezi ca si agentie de turism? Este obligatoriu sa ai terminata facultatea de turism?

  Răspunde

 3. Poti sa precizezi care ar fi cerintele pentru a pune pe picioare o agentie de turism strict ONLINE? Ce anume ar trebui sa indeplineasca aceasta forma de agentie! Merci!

  Răspunde

 4. Puteti avea o agentie turistica virtuala chiar acasa si fara acte.
  Prin achizitionarea unui pachet turistic din reteaua al carei reprezentant sunt, primiti o astfel de agentie si un numar de puncte (transformate saptamanal in bani sau alte produse) generate de acest sistem de rezervari.
  Prin recomandarea acestei platforme si altor persoane, pana plecati, la numai 4-6 persoane ce intra in reteaua dvs, va veti deduce excursia (investitia initiala).
  Continuati recomandarea si astfel reteaua dvs va va aduce venit pasiv o lunga perioada de timp.
  Puteti avea o retea formata din persoane fizice dar si juridice:
  hoteluri, agentii turistice, rent a car, transportatori, etc

  Pentru mai multe detalii puteti sa ma contactati la:
  simionescualexandru@ymail.com

  Compania ce o reprezint are mai mult de 15 ani pe piata, peste 10 milioane de membri, peste 340000 resorturi partenere, poate oferi pachete turistice variate, 6500 croaziere, activitati gen safari, zbor cu balonul, rent a car, etc

  Răspunde

  1. Buna seara! Interesant articol, eu sunt pasionat de domeniu, am calatorit foarte mult si intentionez sa transform pasiunea in afacere, motiv pentru care intentionez infiintarea unei agentii de turism, in prima faza, as alege varianta de reseller. Daca ma puteti ajuta cu detalii, contacte, accept cu drag si va sunt recunoscator. Adresa mea de email este serban_gh@yahoo.com. Multumesc!

   Răspunde

 5. Buna ziua!

  As dori sa deschid o agentie de turism turoperatoare dar doar pe internet? Stiti daca este obigatoriu sau nu in orice caz un spatiu de cel putin 16 mp utilizabila exclusiv pentru aceasta activitate?

  A doua intrebare este: unde trebuie facuta cererea de licenta pentru agentie turoperatoare?

  Va multumesc!

  Răspunde

 6. Imi puteti spune va rog, cum functioneaza treaba , in cazul in care am un domeniu de turism online, se incadreaza la o categorie anume ?
  Activitatea mea s-ar rezuma la gazduirea posesorilor de unitati turistice, informatii despre zone turistice si probabil, va exista posibilitatea de a rezerva cazare online, la respectivele unitati.
  De asemenea, la cerere (daca exista) se va oferi spatiu publicitar.

  Cu respect,

  S. Razvan

  Răspunde

 7. Buna. Sunt si eu interesat sa imi deschid o agentie de turism. din socotelile mele consider ca pentru inceput am nevoie de 8.000 – 10.000 euro, dvs considerati ca se poate si cu mai putin. Ce alte sfaturi, in afara de cele prezente in articol ati putea sa imi oferiti?…de ex. Eu locuiesc in Bucuresti, dar de loc sunt din Brasov.M-am gandit ca ar fi mai ok sa imi deschid agentia in Brasov, deoarece in Buc sunt foarte multe agentii, si risc sa nu fac fata concurentei. ce ma sfatuiti? Multumesc anticipat!

  Răspunde

 8. Mi se pare foarte seriosa in aceasta mica afacere roz dupa cum o prezinti tu sa specifici inainte de toate faptul ca niciodata nu vei putea obtine licenta de turism datorita politei de insolvabilitate care nici o firma de asigurari nu ti-o va acorda.Raspunsurile din partea acestora vor fi categorice”NU” ba ca este firma noua pe piata,ba ca nu ofera garantie…si alte n motive.

  Răspunde

 9. Buna seara,

  Eu vreau sa deschid o agentie de turism anul viitor. Recunosc ca imi va fi greu neavand studii in domeniu, dar acum fac practica la o agentie tocmai pentru a invata cat se poate. Insa caut altceva. Caut pe cineva/o agentie unde sa mi se explice detaliat cum se calculeaza tarifele pe pachete, cum se calculeaza comisionul, cum negociezi cu hotelurile s.a.m.d. Unde pot invata asta?
  Daca ma puteti ajuta in aceasta privinta, va raman recunoscatoare.

  Răspunde

 10. Buna ziua,
  Foarte interesante opiniile Dvs. si eu doresc sa stiu cum pot sa deschid o agentie de turism, si dac se merita efortul, in ideea ca in Bucuresti concurenta este f mare.
  Cine ma poate ajuta cu o consiliere, cu mai multe detalii/
  Va multumesc anticipat!

  Răspunde

 11. Buna seara, vreau sa lucrez pt o agentie de turism nou infiintata, a uni grec, eu am terminat facultate de 4 ani in turism si st licentiata. Agentia isi face singura pachetele, ar fi tour operatoare, intrebarea mea este: mai am nevoie de brevet de turism avand facultate in domeniu si cum se obtine? Mai am o intrebare: daca noi transferam persoane aeroport- hotel-aeroport trebuie sa mai daugam un cod caen agentiei? Ne trebuie inclusiv brevet de transportator si soferul are nevoie de brevet?..de care? Multumesc

  Răspunde

  1. Buna seara. Din ce stiu, mai nou nu mai este nevoie de brevet daca poate fi dovedita experienta in turism, cumulata, cred, cu studiile. Dar va puteti angaja la agentie si fara brevet daca agentia este deja existenta. Mai multe intrebari este bine sa puneti la Directia de Autorizare si Control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism. Sunt draguti si va vor raspunde cu siguranta 🙂 Iata reperele:
   Direcţia Generală Control şi Autorizare Turism

   Serviciul Autorizare telefon :004 0372 144 039
   E-mail : autorizare@mturism.ro

   Serviciul Control telefon: 004 0372 144 023
   E-mail : control@mturism.ro

   Fax: 004 0372 144 021

   Legat de transferuri, daca apelati la serviciile unei companii de transport aveti nevoie doar de licenta de touroperator. Daca aveti propria flota de mijloace de transport, cred ca trebuie sa treceti in CAEN activitatea iar soferul sa aiba brevet, pentru ca automat sunteti si transportator.

   Răspunde

 12. Buna ziua,
  As aprecia foarte mult daca m-ati putea ajuta cu documentele care sunt nevoie pentru deschiderea unei agentii de turism revanzatoare.
  Va multumesc mult pentru raspunsurile detaliate date mai sus, am putut lua cate ceva bun din fiecare. Felicitari pentru pregatirea dumneavoastra care sunteti dispus sa o impartasiti.

  Răspunde

 13. Am descoperit acum acest articol si mi se pare foarte interesant. Eu ma tot gandesc de vreo 2 ani sa-mi deschid o agentie de turism(cred ca Romania trebuie sa-si puna mai mult in valoare frumusetile).Acum cred ca m-as incumenta la inceput sa vand pachete turistice ale unui touroperator. Multumesc pentru informatii.

  Răspunde

  1. Cu mare placere, va doresc mult succes! Daca aveti nelamuriri, va rog sa imi spuneti si imi fac timp sa va raspund. Si da, sunt de acord ca Romania trebuie promovata si valorificata din ce in ce mai mult.

   Răspunde

 14. Bună seara Dle Bădulescu,
  Interesant ce scrieți dvs. aici despre înființarea unei agenții de turism și comentariile, în special cele făcute de profesioniști precum Dl. Atanasiu. Am experiența practică de vreo 7 ani într-o agenție de turism și, într-adevăr fără să ști cui te adresezi exact e greu să supraviețuiești.
  Cred că ar fi deosebit de utilă masa rotundă de care spuneați; despre studii și cercetări de piață în domeniu, statistici care sunt oficiale dar nu și reale, dimensiuni și tendințe actuale.
  V-aș propune să organizăm la Alba Iulia o astfel de manifestare.
  Toate cele bune,
  Claudia MOISĂ

  Răspunde

  1. Stimata Doamna Moisa,

   Sustin propunerea dumneavoastra cu tarie. Studiile de piata si coeziunea operatorilor sunt necesare. Va propun organizarea mesei rotunde in Caracal, este la fel de usor accesibil ca Alba Iulia.

   Cu stima,

   Andrei Hincu

   Răspunde

 15. Buna ziua.
  Doresc sa aflu si eu raspuns la urmatoarea situatie.
  Sa spunem ca detin toate actele necesare infiintarii unei agentii de turism tur-operatoare pe care o si deschid iar mai apoi achizitionez un minibus 8+1 (sau chiar unul de16locuri) cu care urmeaza sa efectuez transport international de persoane.
  As mai avea nevoie in cazul acesta si de licenta de transport sau pot efectua transportul grupului de persoane pana la destinatia „B” din Germania de exemplu doar prin licenta de turism pe care o detine agentia mea de turism?
  Multumesc.

  Răspunde

 16. Dl. Badulescu, teoretic sunteti bun, practic inutil. Sunt informatiii de larg consum si fara valoare ce spuneti dvs.

  Răspunde

  1. In fine, respect orice opinie. Zic ca am si „practica” in turism… Si cam ce informatii mai utile ati dori? Argumentati…

   Răspunde

 17. Poate Dl Ionescu Florin doreste dansul sa ne dea aici niste informatii cu valoare sau daca este amabil poate raspunde la niste intrebari daca tot este asa bun in practica.
  Multumesc

  Răspunde

 18. Buna ziua.
  Ma alatur si eu celor care doresc sa deschida o agentie de turism in Bucuresti. Dat fiind ca nu am nici studii de specialitate si nici un fel de brevet, dar imi doresc sa fac asta si stiu ca pot, cum as putea rezolva problema?

  Răspunde

  1. Buna ziua. In primul rand, va trebuie angajat full time cu brevet de turism sau sa obtineti dvs. brevet. Insa pentru brevet este nevoie de studii de specialitate si vechime, asa ca mai bine va gasiti un angajat sau un asociat pe firma cu brevet. Daca aveti nevoie de sfaturi legislative, va pot ajuta cu mare drag!

   Răspunde

 19. Buna ziua, la fel ca majoritatea de mai sus, doresc sa imi deschid o agentie de turism online. As putea sa va contactez pe mail pentru mai multe informatii?

  Răspunde

 20. Buna ziua,

  As dori sa stiu daca infintezi o agentie detailista si pe parcurs doresti sa devii touroperator,este posibil?
  Intreb deorece asiguratorii acorda tot mai greu asigurarea de insolventa agentiilor touoperatoare si daca le acorda costurile sunt destul de mari,ajungand si la 4000 usd prima anuala,ceea ce pentru o agentie nou infiintata inseamna costuri enorme.
  Multumesc frumos!

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *